เก่งได้อีก
เก่งได้อีก
ตัวแทนเฮียโด้
ตัวแทนเฮีย
จบนะ
จบนะ เอเยน
ร่วมกันเอาใจช่วย
ร่วมกันเอา
รับยื่นใบสมัคร
รับยื่นใบส
รวยแน่
รวยแน่ แอป
พวกห่วยแตก
พวกห่วยแตก
เกือบดราม่า
เกือบดราม่
เขารักอังกฤษ
เขารักอังก